Eileen-Lu_326x248
Eileen Lu Analyst Shenzhen
Research
View Listings
Shenzhen Office Suite 1601, Tower Two, Kerry Plaza 1
1 Zhongxinsi Road, Futian District
Shenzhen
  • Phone: +86 755 8282 0000
  • Fax: +86 755 2399 5370​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​